the art of criticism

listen to the pronunciation of the art of criticism
English - Turkish

Definition of the art of criticism in English Turkish dictionary

critic
{i} eleştirmen

Tüm eleştirmenler yeni filmi öğdü. - All the critics praised the new movie.

O yazardan ziyade eleştirmendir. - He is a critic rather than a novelist.

critic
eleştiren kimse
critique
kritik
critique
eleştiri yazısı
critic
{i} kusur bulup duran kimse
critic
{i} tenkitçi, olumsuz noktalar üzerinde duran kimse
critic
{i} muhalif

Bu yazar ABD'nin bir süper güç olarak rolünün önde gelen bir muhalifidir. - This author is a prominent critic of the role of the United States as a superpower.

Tom'un bir sürü muhalifleri vardı. - Tom had many critics.

critic
muhalif kimse
critic
{i} karşı olan kimse
critic
{i} eleştirici

Bu kadar eleştirici olmayın. - Don't be so critical.

critic
bir şeyin değerini öIçen kimse
critique
(Askeri) TENKİT, KRİTİK: Kusur ve başarıları belirtmek üzere bir askeri tatbikat veya harekatın müzakere ve tenkidi
critique
{i} eleştiri

Ben eleştirilere tahammül etmeyeceğim. - I will not tolerate critiques.

Onun eleştirisi tamamen uygunsuzdu. - Her critique was totally inappropriate.

English - English
critic
critique
the art of criticism

  Hyphenation

  the art of cri·ti·cism

  Turkish pronunciation

  dhi ärt ıv krîtîsîzım

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈärt əv ˈkrətəˌsəzəm/ /ðiː ˈɑːrt əv ˈkrɪtɪˌsɪzəm/

  Word of the day

  jacobin
Favorites