the act of exposing or laying open; a setting out or displaying to public view

listen to the pronunciation of the act of exposing or laying open; a setting out or displaying to public view
English - Turkish

Definition of the act of exposing or laying open; a setting out or displaying to public view in English Turkish dictionary

exposition
{i} sergileme
exposition
(Fotoğrafçılık) ekspozisyon
exposition
açıklama
exposition
uluslararası sergi
exposition
izahat
exposition
(Edebiyat) Serim: Oyun, roman, hikâye, masal gibi anlatı türlerinde kişilerin ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm
exposition
{i} yorumlama
exposition
{i} teşhir
exposition
{i} sergi, fuar
exposition
fuar/açıklama
exposition
{i} sergi

Dün bir resim sergisinin açılışına katıldım. - Yesterday I took part in the opening of the painting exposition.

English - English
exposition
the act of exposing or laying open; a setting out or displaying to public view

    Hyphenation

    the act of ex·pos·ing or lay·ing open; a set·ting out or displaying to pub·lic view

    Pronunciation

    Word of the day

    doodad
Favorites