the act of criticising, a criticism

listen to the pronunciation of the act of criticising, a criticism
English - Turkish

Definition of the act of criticising, a criticism in English Turkish dictionary

critique
kritik
critique
eleştiri yazısı
the act of
eyleminin
critique
(Askeri) TENKİT, KRİTİK: Kusur ve başarıları belirtmek üzere bir askeri tatbikat veya harekatın müzakere ve tenkidi
critique
{i} eleştiri

Onun eleştirisi tamamen yersizdi. - His critique was totally inappropriate.

Eleştirilere katlanmayacağım. - I won't abide critiques.

critique
travay
critique
{i} eleştiri, tenkit, kritik
English - English
{n} critique
the act of criticising, a criticism
Favorites