that is the way it was fated to be

listen to the pronunciation of that is the way it was fated to be
English - Turkish
kader böyle imiş
kaderde varmış
that is the way it was fated to be

  Hyphenation

  that I·s the way it was fa·ted to be

  Turkish pronunciation

  dhıt îz dhi wey ît wız feytîd tı bi

  Pronunciation

  /ᴛʜət əz ᴛʜē ˈwā ət wəz ˈfātəd tə bē/ /ðət ɪz ðiː ˈweɪ ɪt wəz ˈfeɪtɪd tə biː/

  Word of the day

  detriment
Favorites