tenzil

listen to the pronunciation of tenzil
Turkish - Turkish
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılama
(Osmanlı Dönemi) indirme; Kur'ân'ın indirilmesi
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
TENZİL
(Osmanlı Dönemi) İndirmek, indirilmek, indirilen. Aşağı indirmek
TENZİL
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin bir miktarını çıkarmak
TENZİL
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in vahiy vasıtası ile Peygamberimize (A.S.M.) indirilmesi. Tedricen indirme. (Birden indirmeye inzal, parça parça indirmeye de tenzil denir
tenzil-i rütbe
Bir kişinin rütbesinin, mertebesinin düşürülmesi
tenzil etmek
İndirmek
tenzil
Favorites