temsil edilmek

listen to the pronunciation of temsil edilmek
Turkish - English
be represented
temsil edilme
(Ticaret) representation
temsil et
(Bilgisayar) delegate
temsil et
(Bilgisayar) impersonate
temsil et
{f} represented

He represented our company at the conference. - Konferans sırasında şirketimizi temsil etti.

The cicada has represented insouciance since antiquity. - Ağustosböceği antik çağlardan beri ilgisizliği temsil etmiştir.

temsil et
represent

John represented his class in the swimming match. - John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti.

This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice. - Bu figürün Marilyn Monroe'yu temsil ettiği varsayılır, ama onun adaletini temsil ettiğini sanmıyorum.

simge ile temsil edilmek
emblematize
temsil edilmek
Favorites