technical specification

listen to the pronunciation of technical specification
English - Turkish
(Askeri) TEKNİK ŞARTNAME: Teknik gereklerin; hareket niteliklerinde belirtilen özelliklere sahip bir maddenin planı, geliştirme ve istihsal işlemleri için esas teşkil etmeye elverişli şartlar olarak ifade edilmiş ayrıntılı tarifi. Ayrıca Bak "operatıonal characteristics"
(Avrupa Birliği) teknik şartname
(Ticaret) teknik özellik
technical interface specification; thermal imaging system
(Askeri) ortak teknik özellikler; termal görüntüleme sistemi
English - English
ts
technical specifications
exact list of amounts and types of materials that something is made from
technical specification

  Hyphenation

  tech·ni·cal spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  teknîkıl spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ˈteknəkəl ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈtɛknɪkəl ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  oblivious
Favorites