tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip

listen to the pronunciation of tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
Turkish - Turkish
kısmet
tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip

    Hyphenation

    tan·rı'·nın her ki·şi·ye uy·gun gör·dü·ğü ya·şa·ma du·ru·mu, na·sip

    Pronunciation

Favorites