taneleri kavuzcuğuna sıkı sıkıya yapışık bir çeşit kapçıklı buğdaya verilen ad

listen to the pronunciation of taneleri kavuzcuğuna sıkı sıkıya yapışık bir çeşit kapçıklı buğdaya verilen ad
Turkish - Turkish
kaplıca
taneleri kavuzcuğuna sıkı sıkıya yapışık bir çeşit kapçıklı buğdaya verilen ad

    Hyphenation

    ta·ne·le·ri ka·vuz·cu·ğu·na sı·kı sı·kı·ya ya·pı·şık bir çe·şit kap·çık·lı buğ·da·ya ve·ri·len ad

    Pronunciation

    Word of the day

    pariah
Favorites