taktik

listen to the pronunciation of taktik
Turkish - English
tactics

She did not believe that I understood her tactics. - Onun taktiklerini anlamadığıma inanmadı.

We were forced to change our tactics. - Taktiklerimizi değiştirmek zorunda kaldık.

tip
tactical

A tactical retreat is sometimes interpreted as cowardice. - Bazen taktiksel bir geri çekilme, korkaklık olarak yorumlanır.

An aircraft carrier can only be destroyed with a tactical nuclear weapon. - Bir uçak gemisi ancak bir taktik nükleer silahla yok edilebilir.

tactics " tabiye; tactical
(Askeriye) tactics
tactic, maneuver; stratagem
strategy
diversionary
tactic

We were forced to change our tactics. - Taktiklerimizi değiştirmek zorunda kaldık.

She did not believe that I understood her tactics. - Onun taktiklerini anlamadığıma inanmadı.

ploy
tactically
Taktik Hava Savunma Sistemi; hedeft tespit sistemi ve işaretleme nişangahı
(Askeri) Tactical Air Defense System; target acquisition system and designation sight
Taktik Meteoroloji Ve Oşinografi (METOC) Entegre Veri Görüntüleme Sistemi
(Askeri) Meteorological and Oceanographic (METOC) Integrated Data Display System-Tactical
Taktik Çevre Destek Sistemi
(Askeri) Tactical Environmental Support System
taktik Otomatik Dijital Ağ uydu dengelemesi arayüzü aracı
(Askeri) tactical Automatic Digital Network (AUTODIN) satellite compensation interface device
taktik aldatma
(Askeri) tactical deception
taktik aldatma ve raporlama
(Askeri) tactical detection and reporting
taktik alıcı teçhizat
(Askeri) tactical receive equipment
taktik analiz timi; teknik yardım timi
(Askeri) tactical analysis team; technical assistance team
taktik atmosferik bilgi özeti; gerçek hava hızı
(Askeri) tactical atmospheric summary; true air speed
taktik av filosu; Taktik Tahmin Sistemi
(Askeri) tactical fighter squadron; Tactical Forecast System
taktik ağ analizi ve planlama sistemi
(Askeri) tactical network analysis and planning system
taktik ağ analizi ve planlama sistemi artı
(Askeri) tactical network analysis and planning system plus
taktik balistik füze savunması
(Askeri) theater ballistic missile defense
taktik balistik füze; harekat alanı balistik füze
(Askeri) tactical ballistic missile; theater ballistic misilse
taktik bilgi işlem ve kıymetlendirme sistemi; taktikm bilgi işlem kıymetlendirme
(Askeri) tactical information processing and interpretation system; tactical information processing interpretation
taktik bilgi yayın servisi
(Askeri) tactical information broadcast service
taktik destek timi; harekat alanı destek timi; zamana duyarlı hedef
(Askeri) tactical support team; theater support team; time-sensitive target
taktik destek unsuru
(Askeri) tactical support element
taktik değiştirmek
to change (one's) tactics
taktik dijital bilgi linki
(Askeri) tactical digital information link
taktik dijital faks
(Askeri) tactical digital facsimile
taktik elektronik keşif işlem ve kıymetlendirme sistemi
(Askeri) tactical electronic reconnaissance processing and evaluation system
taktik eğitim alanı
(Askeri) tactical training range
taktik faaliyet subayı
(Askeri) tactical actions officer
taktik füze; hedef materyaller; takım üyesi; teknik talimname; harekat alanı füz
(Askeri) tactical missile; target materials; team member; technical manual; theater missile; TROPO modem
taktik gelişmiş bilgisayar; terminal erişim kontrolörü; terminal taarrız kontrol
(Askeri) tactical advanced computer; terminal access controller; terminal attack control
taktik görüntü dağıtım sistemi
(Askeri) tactical imagery dissemination system
taktik güvenlik
(Askeri) tactical security
taktik harekat merkezi; tanker uçağı hava nakil kontrol merkezi (TALCE) harekat
(Askeri) tactical operations center; tanker airlift control center (TALCE) operations center
taktik harekat verisi
(Askeri) tactical operational data
taktik hassas bölünmüş bilgi tesisi
(Askeri) tactical sensitive compartmented information facility
taktik hava
(Askeri) tactical air
taktik hava alanı tahminleri
(Askeri) tactical aerodrome forecasts
taktik hava harekat merkezi
(Askeri) tactical air operations center (USMC)
taktik hava indirme dijital kamera sistemi
(Askeri) tactical airborne digital camera system
taktik hava komuta kılavuzu
(Askeri) tactical air command manual
taktik hava komuta merkezi; taktik hava kontrol merkezi; tanker uçağı hava nakli
(Askeri) tactical air command center (USMC); tactical air control center (USN); tanker airlift control center
taktik hava kontrol ekibi
(Askeri) tactical air control party
taktik hava kontrol fibi
(Askeri) tactical air control squadron
taktik hava kontrol sistemi; harekat alanı hava kontrol sistemi
(Askeri) tactical air control system; theater air control system
taktik hava kontrol timi
(Askeri) tactical aviation control team
taktik hava koordinatörü (hava indirme)
(Askeri) (A) tactical air coordinator (airborne)
taktik hava kuvveti
(Askeri) tactical air force
taktik hava nakliye kanadı
(Askeri) tactical airlift wing
taktik hava sahası yakıt dağıtım sistemi
(Askeri) tactical airfield fuel dispensing system
taktik hava seyrüseferi
(Askeri) tactical air navigation
taktik hava talebi; İhtiyat Kuvvetin Eğitimi ve Yönetimi
(Askeri) tactical air request; Training and Administration of the Reserve
taktik hava trafik kontrolü
(Askeri) tactical air traffic control
taktik hava yönetim merkezi
(Askeri) tactical air direction center
taktik hava yönetimi; geçici ek görev (birliğe bağlı olmayan personel); harekat
(Askeri) tactical air direction; temporary additional duty (non-unit-related personnel); theater air defense; time available for delivery
taktik hava üssü
(Askeri) tactical air base
taktik havadan atılan sahte hedef
(Askeri) tactical air-launched decoy
taktik istihbarat
(Askeri) tactical intelligence
taktik istihbarat ve ilgili faaliyetler
(Askeri) tactical intelligence and related activities
taktik kayıt muhabere merkezi
(Askeri) tactical record communications center
taktik kayıtların değerlenmdirilmesi
(Askeri) tactical record evaluation
taktik keşif fibi
(Askeri) tactical reconnaissance squadron
taktik komutanlık subayı; sayacın üstünde
(Askeri) officer in tactical command; over the counter
taktik kontrol
(Askeri) tactical control
taktik lojistik
(Askeri) tactical-logistical
taktik mevki tanımlayıcısı
(Askeri) tactical location identifiers
taktik muhabere
(Askeri) tactical communications
taktik muhabere kontrol tesisi
(Askeri) tactical communications control facility
taktik muharebe kuvveti; teknik kontrol tesisi
(Askeri) tactical combat force; technical control facility
taktik mühimmat atıcısı; harekat alanı füze savunması
(Askeri) tactical munitions dispenser; theater missile defense
taktik optik gözetleme sistemi (TOSS) görüntü işlem sistemi
(Askeri) tactical optical surveillance system (TOSS) imagery processing system
taktik optik keşif sistemi
(Askeri) tactical optical surveillance system
taktik otomatik anahtar kontrol subayı
(Askeri) tactical automatic switch control officer
taktik otomatik güvenlik sistemi; taktik otomatik anahtarlama sistemi
(Askeri) tactical automated security system; tactical automated switch system
taktik petrol terminali
(Askeri) tactical petroleum terminal
taktik psikolojik harekat taburu
(Askeri) tactical psychological operations battalion
taktik sahra değişimi; ulaştırma fizibilite tahmin edicisi
(Askeri) tactical field exchange; transportation feasibility estimator
taktik seyrüsefer haritası ve/veya seyrüsefer haritası
(Askeri) tactical pilotage chart and/or pilotage chart
taktik seyrüsefer haritası; iki ikişin kontrolü
(Askeri) tactical pilotage chart; two person control
taktik simulasyon
(Askeri) tactical simulation
taktik standartlar
(Askeri) tactical standards
taktik su dağırım sistemi
(Askeri) tactical water distribution system
taktik sığınma sistemi; hedef algılama sistemi; zaman paylaşımlı sistem; zamanlı
(Askeri) tactical shelter system; target sensing system; timesharing system; time signal set; traffic service station
taktik toplanma bölgesi
(Askeri) tactical assembly area
taktik uyarı ve taarruz değerlendirmesi
(Askeri) tactical warning and attack assessment
taktik uydu
(Askeri) tactical satellite
taktik uydu muhabere işlemcisi
(Askeri) tactical satellite signal processor
taktik vaka raporlama sistemi
(Askeri) tactical event reporting system
taktik vaka sistemi; harekat alanı vaka sistemi
(Askeri) tactical event system; theater event system
taktik yardımcı genel okyanus gözetlemesi
(Askeri) tactical auxiliary general ocean surveillance
taktik yardımcı vinç gemisi
(Askeri) tactical auxiliary crane ship
taktik yerel bölge ağı
(Askeri) tactical local area network
taktik, tenik ve prosdürler; römork aktarma noktası
(Askeri) tactics, techniques, and procedures; trailer transfer point
tabur taktik harekat merkezi
(Askeri) battalion tactical operations center
Atlantik Taktik Eğitim Grubu
(Askeri) Tactical Training Group, Atlantic
Deniz Kuvvetleri Entegre Taktik Çevresel Sistemi
(Askeri) Navy Integrated Tactical Environmental System
Deniz Kuvvetleri Taktik İstihbarat Merkezi
(Askeri) Navy Tactical Intelligence Center
Deniz Kuvvetleri Yüzer Taktik Komuta Sistemi
(Askeri) Navy Tactical Command System Afloat
Deniz Kuvvetleri taktik hava kontrol sistemi
(Askeri) Navy tactical air control system
Deniz taktik elektronik harp fibi
(Askeri) Marine tactical electronic warfare squadron
Geliştirilmiş Kara Kuvvetleri Taktik Muhabere Sistemi
(Askeri) Improved Army Tactical Communications System
Geliştirilmiş Sahra Topçusu Taktik Bilgi Sistemi
(Askeri) Advanced Field Artillery Tactical Data System
Geliştirlimiş Taktik Verşi Hattı Sistemi
(Askeri) Advanced Tactical Data Link System
K.K. taktik veri hattı 1
(Askeri) Army tactical data link 1
Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemi
(Askeri) Army Tactical Missile System
Kara Kuvvetleri Taktik Muhabere Sistemi
(Askeri) Army Tactical Communications System
Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri (NATO)
(Askeri) Allied Tactical Air Force (NATO)
Müttefik Taktik Muhabere Teşkilatı
(Askeri) Allied Tactical Communications Agency
Müttefik taktik yayınları
(Askeri) Allied tactical publication
Müşterek Denizcilik Taktik Muhabere Anahtarlama Sistemi
(Askeri) Joint Maritime Tactical Communications Switching System
Müşterek Harekat Taktik Sistemi
(Askeri) Joint Operational Tactical System
Müşterek Taktik Bilgi Dağıtım Sistemi
(Askeri) Joint Tactical Information Distribution System
Müşterek Taktik Füzyon Programı
(Askeri) Joint Tactical Fusion Program
Müşterek Taktik Hava Savunma Sistemi (Kara Kuvvetleri); Müşterek Taktik Görüntü
(Askeri) Joint Tactical Air Defense System (Army); Joint Tactical Display System
Müşterek Taktik Komuta ve Kontrol Sistemlerinin Karşılıklı İşlerliği
(Askeri) Joint Interoperability of Tactical Command and Control Systems
Müşterek Taktik Komuta ve Kontrol Sistemlerinin Karşılıklı İşlerliği (JINTACCS)
(Askeri) Joint Interoperability of Tactical Command and Control Systems (JINTACCS) automated message preparation system
Müşterek Taktik Sistemler Konfigürasyon Kontrol Kurulu
(Askeri) Joint Tactical Switched Systems Configuration Control Board
Müşterek Çoklu-Taktik Sayısal Bilgi Bağlantısı (Multi
(Askeri) Joint Multi-Tactical Digital Information Link (Multi-TADIL) Standards Working Group
VHF Her İstikamete Yayın Yapan Taktik Hava Seyrüsefer İstasyonu (Cihazı)
(Askeri) very high frequency omnidirectional range station and/or tactical air navigation
Yeni Taktik Tahmin Sistemi
(Askeri) New Tactical Forecast System
acil durum taktik hava kontrolü; nihai taarruz kontrolörü
(Askeri) emergency tactical air control; enlisted terminal attack controller
anti-taktik (ya da geliştirilmiş) balistik füze
(Askeri) antitactical ballistic missile
askeri stratejik ve taktik aktarma sistemi
(Askeri) military strategic and tactical relay system
ağır genişletilmiş seyyar taktik kamyon
(Askeri) heavy expanded mobile tactical truck
bağımsız taktik harekat mesaj işlem sistemi
(Askeri) stand-alone tactical operational message processing system
birleştirilmiş taktik ikaz ve taarruz değerlendirmesi
(Askeri) integrated tactical warning and attack assessment
birleştirilmiş taktik muhabere sistemi
(Askeri) integrated tactical communications system
birlik taktik harekat merkezi
(Askeri) corps tactical operations center
deniz harekatı taktik hava desteği
(Askeri) tactical air support for maritime operations
deniz taktik mesaj sistemi
(Askeri) maritime tactical message system
deniz taktik veri sistemi
(Askeri) naval tactical data system
değiştirilmiş taktik yardımcı genel okyanus gözetlemesi
(Askeri) miscellaneous operational details, local operations - çeşitli harekat detayları, yerel harekatlar MOD T-AGOS modified tactical auxiliary general ocean surveillance
donanma taktik hazırlıklılık grubu
(Askeri) fleet tactical readiness group
elektro-optik taktik karar yardımı
(Askeri) electro-optical tactical decision aid
ferdi taktik
(Spor) individual tactic
geliştirimiş taktik hava komuta merkezi
(Askeri) advanced tactical air command center
geri taktik harekat merkezi
(Askeri) rear tactical operations center
hava aracı ve personelin taktik kurtarılması (Deniz Piyadeleri); taktikle ilgili
(Askeri) tactical recovery of aircraft and personnel (Marine Corps); tactical related applications; tanks, racks, adapters, and pylons; terrorism research and analysis program
hava taktik harekat merkezi; hava terminal harekat merkezi
(Askeri) air tactical operations center; air terminal operations center
hava taktik müdahele kontrol subayı
(Askeri) air tactical actions control officer
havadan atılan geliştirilmiş taktik sahte hedef
(Askeri) improved tactical air-launched decoy
kollektif taktik
(Spor) collective tactic
küçük taktik terminali; özel taktik timi
(Askeri) small tactical terminal; special tactics team
mikro- gemi taktik olmayan otomasyon veri işleme sistemi
(Askeri) mission concept - görev konsepti MICRO-MICS micro-medical inventory control system - mikro-tıbbiye envanter kontrol sistemi MICRO-SNAP micro-shipboard non-tactical automated data processing system
mobil taktik hafif araç
(Askeri) mobile tactical light vehicle
mobil taktik hafif araç
(Askeri) mobil tactical light vehicle
muharebe taktik elektronik düzeni
(Askeri) tactical electronic order of battle
müşterek geri bölge taktik harekatlar merkezi
(Askeri) joint rear tactical operations center
müşterek ileri taktik kriptolojik destek
(Askeri) joint advanced tactical cryptological support
müşterek taktik hava darbe talebi
(Askeri) joint tactical air strike request
müşterek taktik hava harekatları
(Askeri) joint tactical air operations
müşterek taktik yer istasyonu (Kara Kuvvetleri); müşterek taktik yer istasyonu (
(Askeri) joint tactical ground station (Army); joint tactical ground station (Army and Navy); joint tactical ground system
seyyar entegre edilmiş taktik terminali
(Askeri) mobile integrated tactical terminal
tümen taktik harekat merkezi
(Askeri) division tactical operations center
ulusal imkan ve kabiliyetlerin taktik kullanımı
(Askeri) tactical exploitation of national capabilities
uzay taktik bilgilendirme brifingi
(Askeri) space tactical awareness brief
uçakta bulunan taktik bilgi sistemi, hava taktik veri sistemi
(Askeri) airborne tactical data system
yazılım test ve değerlendirme programı; standart taktik giriş noktası; standart
(Askeri) software test and evaluation program; standard tactical entry point; standard tool for employment planning
Üç Kuvvet Taktik Muhabere Programı
(Askeri) Tri-Service Tactical Communications Program
özel harekat meteoroloji timi/taktik unsur
(Askeri) special operations weather team/tactical element
özel taktik fibi
(Askeri) special tactics squadron
Turkish - Turkish
Türlü savaş araçlarını belli bir sonuca ulaşmak amacıyla etkili biçimde birleştirerek ve kullanarak kara, deniz veya hava savaşını yönetme sanatı. İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümü: "Hayatında ilk ve son defa başvurduğu taktik de bu oldu."- T. Buğra
Türlü savaş araçlarını belli bir sonuca ulaşmak amacıyla etkili biçimde birleştirerek ve kullanarak kara, deniz veya hava savaşını yönetme sanatı, tabiye
İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümü
tabiye
TAKTİK
(Osmanlı Dönemi) Mc: Bir işte muvaffakiyet için lüzum eden yolları kullanma
TAKTİK
(Osmanlı Dönemi) Fr. Asker kuvvetlerini harb meydanlarında düşmanı şaşırtarak kullanma. Bu işi tedkik eden ilim
taktik
Favorites