take s.o. down a peg

listen to the pronunciation of take s.o. down a peg
English - Turkish
bir kimseyi küçük düşürmek
bir kimseyi küçük düşürmek. take s.o. down a peg or k.dili. birine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
take smb. down a peg
küçük düşürmek
take s.o. down a peg
Favorites