supporting a separation of religious and civil affairs

listen to the pronunciation of supporting a separation of religious and civil affairs
English - English
{s} secularistic
supporting a separation of religious and civil affairs

  Hyphenation

  sup·port·ing a sep·a·ra·tion of re·li·gious and ci·vil af·fairs

  Turkish pronunciation

  sıpôrtîng ı sepıreyşın ıv rilîcıs ınd sîvıl ıferz

  Pronunciation

  /səˈpôrtəɴɢ ə ˌsepərˈāsʜən əv rēˈləʤəs ənd ˈsəvəl əˈferz/ /səˈpɔːrtɪŋ ə ˌsɛpɜrˈeɪʃən əv riːˈlɪʤəs ənd ˈsɪvəl əˈfɛrz/

  Word of the day

  scree
Favorites