supply sergeant

listen to the pronunciation of supply sergeant
English - Turkish
(Askeri) İKMAL ASTSUBAYI, İKMAL ÇAVUŞU: İkmal maddelerini teslim alan, depolayan ve dağıtan astsubay. Bu astsubay, ikmal subayına (unit supply officer) karşı sorumludur
levazım başçavuşu
supply sergeant

  Hyphenation

  sup·ply ser·geant

  Turkish pronunciation

  sıplay särcınt

  Pronunciation

  /səˈplī ˈsärʤənt/ /səˈplaɪ ˈsɑːrʤənt/

  Word of the day

  scut
Favorites