subtly skillful handling of a situation

listen to the pronunciation of subtly skillful handling of a situation
English - Turkish

Definition of subtly skillful handling of a situation in English Turkish dictionary

delicacy
incelik
delicacy
{i} nefis yiyecek
delicacy
hassasiyet
delicacy
narinlik
delicacy
duyarlık
delicacy
Iezzetli şey
delicacy
az bulunur/pahalı/leziz yiyecek
delicacy
ayrıntılaşma

in linguistics: ayrıntılaşma.

delicacy
(isim) incelik, nezaket, duyarlılık, alçakgönüllülük; hassaslık; zayıflık; nefis yiyecek, leziz lokma
delicacy
{i} duyarlılık
delicacy
{i} leziz lokma
delicacy
incelik,nezaket
delicacy
{i} hassaslık
delicacy
{i} incelik, kibarlık
delicacy
{i} zayıflık
delicacy
yiyecek/hassaslık
delicacy
{i} alçakgönüllülük
English - English
discreetness
finesse
delicacy
diplomacy
subtly skillful handling of a situation

  Hyphenation

  sub·tly skill·ful han·dling of a si·tu·a·tion

  Turkish pronunciation

  sʌtıli skîlfıl händlîng ıv ı sîçueyşın

  Pronunciation

  /ˈsətəlē ˈskəlfəl ˈhandləɴɢ əv ə ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ˈsʌtəliː ˈskɪlfəl ˈhændlɪŋ əv ə ˌsɪʧuːˈeɪʃən/

  Word of the day

  vatic
Favorites