splendor, ostentation, parade, pride

listen to the pronunciation of splendor, ostentation, parade, pride
English - Turkish

Definition of splendor, ostentation, parade, pride in English Turkish dictionary

pomp
{i} görkem

Tom görkemli, değil mi? - Tom is pompous, isn't he?

pomp
alayiş
pomp
gösteri
pomp
şan
pomp
büyük resmi seremoni
pomp
eski geçit töreni
pomp
{i} şatafat
pomp
{i} ihtişam

Buckingham Sarayı, ihtişam ve tören simgesidir. - Buckingham Palace is a symbol of pomp and ceremony.

pomp
{i} tantana
pomp
{i} debdebe
English - English
{n} pomp
splendor, ostentation, parade, pride
Favorites