sometime

listen to the pronunciation of sometime
English - Turkish
bazen

Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum. - I sometimes wonder if I am a girl.

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes he drives to work.

birgün

Bunu birgün yapacağım. - I'm going to do that sometime.

Tom bunu birgün yapmalı. - Tom should do that sometime.

bir ara

Ben, bir ara evinize uğramak istiyorum. - I'd like to come around to your house sometime.

Bir ara bana yaz tamam mı? - Write me sometime, OK?

eski

Japonya'da hala bazen birinin abaküs kullandığını görüyoruz, ancak eskisi kadar sık değil. - In Japan, we still sometimes see someone use an abacus, but not as often as we used to.

Bazen Tom eski dostlarıyla görüşmeye geliyordu. - Sometimes Tom came to meet his old friends.

z. bir zaman; bir gün: It was sometime last year. Geçen sene içinde bir zamandı. Come see us sometime! Bir gün bize gel!
eskiden
{s} önceki
bir gün

Annesi ve kız kardeşi genç işçiyi ziyaret etmek için geldi, ve bazen onunla birlikte bir gün geçirdiler. - Her mother and her sister came to visit the young worker, and sometimes they spent a day with her.

Herkesin işi bir gün ters gidebilir. - Even the worthy Homer sometimes nods.

eskiden/bir ara
ilerde
günün birinde

Günün birinde seni tekrar görmek isterim. - I would like to see you again sometime.

Günün birinde buluşmalıyız. - We should get together sometime.

{s} sabık
bir zaman

Gelecek hafta erken bir zamanda bir toplantı planlayalım. - Let's schedule a meeting sometime early next week.

Yakın bir zamanda Paris'te bizi ziyaret etmeye gel. - Come and visit us in Paris sometime soon.

evvelce
sometimes
ara sıra

Lucy ara sıra May'i ziyaret eder. - Lucy sometimes visits May.

Ara sıra hâlâ benim için ağladığını biliyorum. - I know that you still cry for me sometimes.

sometimes
bazen

Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum. - I sometimes wonder if I am a girl.

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes she drives to work.

sometime soon
yakında
sometime later
bir süre sonra
sometime soon
Yakında, yakın bir zamanda
sometime last year
geçen sene içinde
sometime or other
ileride birgün
sometimes
arada sırada
sometimes
z. bazen
sometimes
ara ara
sometimes
arasıra

Arasıra bana yaz ve nasıl olduğundan beni haberdar et. - Write to me sometimes and let me know how you are doing.

sometimes
keyde
English - English
At an unstated or indefinite time in the future

I'll see you at the pub sometime this evening.

sometimes

My dad sometimes goes to Australia for business. - My father sometimes goes to Australia on business.

If you want something to be done right, sometimes you've just got to do it yourself. - If you want something done right, sometimes you've just gotta do it yourself.

Former, erstwhile; at some previous time

my sometime friend and mentor.

Occasional
{a} once, formerly, heretofore, long
Former; at some previous time
At a time undefined; once in a while; now and then; sometimes
At a past time indefinitely referred to; once; formerly
{s} former, past
at some indefinite or unstated time; "let's get together sometime"; "everything has to end sometime"; "It was to be printed sometime later"
Having been formerly; former; late; whilom
belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
At one time or other hereafter; as, I will do it sometime
You use sometime to refer to a time in the future or the past that is unknown or that has not yet been decided. The sales figures won't be released until sometime next month Why don't you come and see me sometime?
at some indefinite or unstated time; "let's get together sometime"; "everything has to end sometime"; "It was to be printed sometime later
one day, at some indefinite time in the future; at some unspecified point in time
sometime later
later on, at a distant point in the future
sometime.
somewhen
adverb sometime 1
at a time in the future or in the past, although you do not know exactly when sometime around/in/during etc
sometime
Favorites