someone who takes bodies from graves and sells them for anatomical dissection

listen to the pronunciation of someone who takes bodies from graves and sells them for anatomical dissection
English - Turkish

Definition of someone who takes bodies from graves and sells them for anatomical dissection in English Turkish dictionary

ghoul
mezardan ölü çalıp onları yiyen hortlak
ghoul
iğrenç şeylerden zevk alan kimse
ghoul
cin
ghoul
{i} gulyabani
ghoul
{i} kötü niyetli kimse
ghoul
{i} cadı
ghoul
ghoulishcadı gibi
ghoul
{i} hortlak
English - English
graverobber
ghoul
someone who takes bodies from graves and sells them for anatomical dissection

  Hyphenation

  some·one who takes bod·ies from Graves and sells them for an·a·to·mi·cal dis·sec·tion

  Turkish pronunciation

  sʌmwʌn hu teyks bädiz fırm greyvz ınd selz dhım fôr änıtämıkıl daysekşın

  Pronunciation

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈtāks ˈbädēz fərm ˈgrāvz ənd ˈselz ᴛʜəm ˈfôr ˌanəˈtäməkəl dīˈseksʜən/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈteɪks ˈbɑːdiːz fɜrm ˈɡreɪvz ənd ˈsɛlz ðəm ˈfɔːr ˌænəˈtɑːməkəl daɪˈsɛkʃən/

  Word of the day

  spoonerism
Favorites