sober minded

listen to the pronunciation of sober minded
English - Turkish
aklı başında
ağırbaşlı
ciddi
ölçülü
makul
ciddi
akıllı uslu
aklı başında
English - English

Definition of sober minded in English English dictionary

soberminded
Having a disposition or temper habitually sober
sober minded

  Hyphenation

  so·ber mind·ed

  Turkish pronunciation

  sōbır mayndıd

  Pronunciation

  /ˈsōbər ˈmīndəd/ /ˈsoʊbɜr ˈmaɪndəd/

  Word of the day

  conundrum
Favorites