so soon

listen to the pronunciation of so soon
English - Turkish
çok yakında

Çok yakında vazgeçiyor musun? - Are you giving up so soon?

Güllerin çok yakında çiçek açacağını sanmıyorum. - I don't think the roses will bloom so soon.

already
zaten

Zaten Çince yazabiliyorum. - I can already write in Chinese.

Eve ulaştığında saat zaten on ikiydi. - It was already twelve when he reached home.

already
halihazırda

Halihazırda daha iyi hissediyorum. - I already feel much better.

already
çoktan

Tren çoktan hareket etti. - The train has already left.

Tuhaf değil mi? Biz çoktan varmış olmalıydık. - Odd, isn't it? We should have already arrived.

already
önceden

Önceden kitabı okudun? - You've already read the book?

Tim'i bulamıyorum, o önceden gitti mi? - I can't find Tim. Has he gone already?

already
şimdiden, halen (Türkçede genellikle çevirisiz kalır.): You're too late; he's already gone. Geç kaldın; gitti
already
hanidir
already
işte

Zaten işte olman gerekmiyor mu? - Shouldn't you be at work already?

Annesi işten eve zaten dönmüştü ve hazırlanmış akşam yemeğini yedi. - His mother was already home from work and had supper prepared.

already
daha önce

Tom daha önce karar verdi. - Tom has already made up his mind.

Tom o sınıfa daha önce kaydoldu. - Tom has already signed up for that class.

already
evvelce
already
bile

Ben zaten biletimi aldım. - I've already bought my ticket.

Önceden biletinizi aldınız mı? - Have you already bought your ticket?

already
daha önce/zaten/şimdiden
already
şimdiden

Kısa eteklerin modası şimdiden bitti. - Short skirts have already gone out of fashion.

Fakat Pepperberg papağan ile çalışmanın daha şimdiden hayvanlara bakmanın şeklini değiştirdiğini söylüyor. - But Pepperberg says working with the parrot has already changed the way of looking at animals.

already
Beklenenden daha
already
halen

Dil sınıfı için kompozisyonunu halen bitirmedin mi? - Have you already finished your composition for language class?

Tom neden onu halen yapmadı? - Why hasn't Tom already done that?

English - English
already
so soon

  Turkish pronunciation

  sō sun

  Pronunciation

  /ˈsō ˈso͞on/ /ˈsoʊ ˈsuːn/

  Etymology

  [ 'sO, esp before adj or adv ] (adverb.) before 12th century. Middle English, from Old English swA; akin to Old High German sO so, Latin sic so, thus, si if, Greek hOs so, thus, Latin suus one's own; more at SUICIDE.

  Videos

  ... Soon, oxygen will remake our world, ...
  ... And soon after, we launched our music store, deals from ...

  Word of the day

  traduce
Favorites