sink their differences

listen to the pronunciation of sink their differences
English - Turkish
aralarındaki anlaşmazlıkları bertaraf etmek
sink their differences

  Turkish pronunciation

  sîngk dher dîfrınsız

  Pronunciation

  /ˈsəɴɢk ˈᴛʜer ˈdəfrənsəz/ /ˈsɪŋk ˈðɛr ˈdɪfrənsəz/

  Word of the day

  brusque
Favorites