sinirlenme

listen to the pronunciation of sinirlenme
Turkish - English
flap
getting angry
vexation
discomposure
pet
(Konuşma Dili) take it easy

Calm down, Tom. Take it easy. - Sakin ol, Tom. Sinirlenme.

discompose
exasperate
sinir
{i} nerve

Tom's way of speaking gets on my nerves. - Tom'un konuşma şekli benim sinirlerimi bozuyor.

The sciatic nerve is the longest nerve in the human body. - Siyatik sinir insan vücudundaki en uzun sinirdir.

sinirlenmek
get angry

He tends to get angry when people oppose him. - İnsanlar ona karşı geldiği zaman o sinirlenmek eğilimindedir.

sinir
anger

They anger us with their behavior. - Onlar bizi davranışlarıyla sinirlendiriyor.

She angers us with her remarks. - O, yorumlarıyla bizi sinirlendiriyor.

sinir
{i} temper

It doesn't pay to lose your temper. - Sinirlenmeniz işe yaramaz.

He lost his temper and hit the boy. - Sinirlendi ve çocuğa vurdu.

sinir
{s} nervous

The central nervous system consists of four organs. - Merkezî sinir sistemi dört organdan oluşur.

A nervous person will not be fit for this job. - Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz.

sinir
{i} pet
sinir
{i} fury
sinirlenmek
to be/get annoyed/irritated, to be cross (with sb) (about sth)
sinirlenmek
{f} worry
sinirlenmek
to get mad (at); to get irritated (at), get annoyed (at)
sinir
irksome
sinir
tendon
sinir
irritating

Tom is irritating because he always has to have his own way. - Tom her zaman kendi metoduna sahip olduğu için sinir bozucudur.

Tom's an irritating person to work with because he'll never admit it when he's made a mistake. - Bir hata yaptığında onu asla kabul etmeyeceği için Tom birlikte çalışmak için sinir bozucu bir kişi.

sinir
fibre
sinir
(Havacılık) boundary
sinir
crabby
sinir
equanimity
sinir
annoying

This noise is annoying. - Bu gürültü sinir bozucu.

That's really annoying. - O gerçekten sinir bozucu.

sinir
string
sinirlenmek
be cross
sinirlenmek
(deyim) have a fit
sinirlenmek
cross
sinirlenmek
be peeved at
sinirlenmek
become irritated
sinirlenmek
peeve
sinirlenmek
to be cross
sinirlenmek
(Argo) throw a fit
sinirlenmek
get irritated
sinirlenmek
resent
sinirlenmek
go off at half-cock
sinir
arse
sinir
bugger
sinirlenmek
be riled
sinir
border line
sinir
neuronic
sinir
{i} border
sinir
{i} limit
kolay sinirlenme
quickness
sinir
quirk, peculiar trait, peculiarity of behavior
sinir
neural

Google uses a neural network to translate sentences. - Google, cümleleri çevirmek için bir sinir ağı kullanır.

sinir
nerve; sinew, fibre; anger, irritation; emotional balance, equanimity; crabby, irritating, irksome, annoying
sinir
bordering
sinir
equanimity, emotional balance: Bende sinir kalmadı. My nerves are shot./I'm very upset
sinir
{i} sinew
sinir
choler
sinir
anger; irritation
sinir
irritating, exasperating (person, thing)
sinir
thing about which one is fastidious
sinir
(Konuşma Dili) sinew, tendon; muscle fiber
sinir
{i} tantrum

You never know when he's going to throw another tantrum. - Onun ne zaman sinir krizi geçireceğini hiçbir zaman önceden kestiremezsin.

sinir
(Anatomi) nerve
sinirlenmek
get the willies
sinirlenmek
get hot
sinirlenmek
flame up
sinirlenmek
bridle up
sinirlenmek
{f} flap
sinirlenmek
be riled at
sinirlenmek
flare out
sinirlenmek
go off at half cock
sinirlenmek
lose one's temper
sinirlenmek
{k} get one's wind up
sinirlenmek
grizzle
sinirlenmek
{f} jitter
sinirlenmek
{f} flare
sinirlenmek
grow hot
sinirlenmek
be steamed up
sinirlenmek
blow one's stack
sinirlenmek
become angry
sinirlenmek
cut up rough
sinirlenmek
bristle up
çabuk sinirlenme
irascibility
çabuk sinirlenme
short temper
Turkish - Turkish
Sinirlenmek işi
Sinir
(Osmanlı Dönemi) KETİTE
Sinir
(Osmanlı Dönemi) HIŞAŞ
sinir
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet: "Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini idare etmiyordu."- R. N. Güntekin
sinir
Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği: "Tren kalktıktan biraz sonra sinirlerdeki gerginlik geçer."- R. N. Güntekin
sinir
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
sinir
Hoşa gitmeyen, can sıkan
sinir
Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik
sinir
Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhî niteliği
sinir
Kas kirişi ve zarı
sinirlenmek
Duygu ve davranışlarını denetleyemeyecek duruma gelmek, öfkelenmek, köpürmek, feveran etmek: "Elindeki mendili didikleyerek dudaklarını ısırarak yürüyor, gittikçe sinirleniyordu."- P. Safa
sinirlenmek
Duygu ve davranışlarını denetleyemeyecek duruma gelmek, öfkelenmek, köpürmek, feveran etmek
sinirlenmek
uyuz olmak
sinirlenme
Favorites