sing out of tune

listen to the pronunciation of sing out of tune
English - Turkish

Definition of sing out of tune in English Turkish dictionary

out of tune
uyumsuz

O uyumsuz şarkı söylüyor. - She sings out of tune.

Tom'un evinin içindeki piyano uyumsuz. - The piano in Tom's house is out of tune.

out of tune
akordu bozuk
out of tune
akortsuz

Tom her zaman akortsuz şarkı söyler. - Tom always sings out of tune.

Piyano akortsuzdu; çok kötü ses veriyordu. - The piano was out of tune; it sounded very bad.

out of tune
ahenksiz

Ahenksiz şarkı söylesen bile, bize katıl. - Even if you sing out of tune, join us.

out of tune
geçimsiz
out of tune
akortu bozuk
sing false
(Muzik) yanlış okumak
English - English
sing out of tune
Favorites