simple past tense and past participle of predetermine

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of predetermine
English - Turkish

Definition of simple past tense and past participle of predetermine in English Turkish dictionary

simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
predetermined
önceden belirle(mek)
predetermined
önceden belirle

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

predetermined
{s} önceden kararlaştırılmış
predetermined
(Askeri) ÖNCEDEN SAPTANMIŞ
predetermined
{s} önceden belirlenmiş

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

English - English
predetermined
simple past tense and past participle of predetermine
Favorites