simple past tense and past participle of define

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of define
English - Turkish

Definition of simple past tense and past participle of define in English Turkish dictionary

defined
tanımlanmış

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

defined
{f} tanımla

Schopenhauer mimariyi donmuş müzik olarak tanımladı. - Schopenhauer defined architecture as frozen music.

Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir. - The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles).

defined
(Bilgisayar) açıklama
defined
(Bilgisayar) tanımlı
defined
tamlanan
defined
belirtili
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
defined
tanımla(mak)
defined
tanimla
English - English
defined
simple past tense and past participle of define
Favorites