simple past tense and past participle of decorate

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of decorate
English - Turkish

Definition of simple past tense and past participle of decorate in English Turkish dictionary

simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
decorated
dekore et

Tom ve Mary balonlarla spor salonunu dekore ettiler. - Tom and Mary decorated the gym with balloons.

Odasını güllerle dekore etti. - She decorated her room with roses.

decorated
{s} dekore edilmiş

Tom'un evinin içi zevkle dekore edilmiştir. - The interior of Tom's house is decorated tastefully.

Pencereler fenerlerle dekore edilmiştir. - The windows are decorated with lanterns.

decorated
{s} süslenmiş

Tom süslenmiş bir savaş kahramanı. - Tom is a decorated war hero.

Mars'taki tapınaklar, nilüfer çiçekleri ile süslenmiştir. - The temples on Mars are decorated with lotus flowers.

English - English
decorated
simple past tense and past participle of decorate
Favorites