shipping articles

listen to the pronunciation of shipping articles
English - Turkish
gemi çalışma koşulları
gemi personelinin kaptanla yaptığı anlaşma
shipping articles

  Hyphenation

  ship·ping articles

  Turkish pronunciation

  şîpîng ärtıkılz

  Pronunciation

  /ˈsʜəpəɴɢ ˈärtəkəlz/ /ˈʃɪpɪŋ ˈɑːrtəkəlz/

  Word of the day

  schlub
Favorites