shabbiest

listen to the pronunciation of shabbiest
English - Turkish
en eski püskü
sefil
shabby
yırtık pırtık
shabby
kılıksız
shabby
eski püskü

Tom posta kutusu yeniden boyadı, çünkü eski püskü görünüyordu. - Tom repainted his mailbox because it was looking shabby.

Eski püskü kompartıman boş kaldı. - The shabby compartment remained vacant.

shabby
{s} sefil
shabby
paçası düşük
shabby
dökük
shabby
eski

Anlaşılan o eski püskü daire boş. - Apparently that shabby flat is vacant.

Sonunda, biz, o eski püskü lokantada yemek yemeyi sona erdirdik. - In the end, we ended up eating at that shabby restaurant.

shabby
süfli
shabby
çok az
shabby
pespaye
shabby
seviyesiz
shabby
külüstür

Yenisiyle karşılaştırıldığında benim arabam külüstür gözüküyor. - My car looks shabby in comparison with his new one.

shabby
şallak
shabby
cüzi
shabby
aşağılık
shabby
pejmürde
shabby
berbat
shabby
rezil
shabby
adi
shabby
pejmüdre
shabby
yıpranmış
shabby
parsal
shabby
eli sıkı
shabby
cimri
shabby
partal
shabby
haksızlık
shabby
shabbily kılıksızca
shabby
cimrice
shabby
adi/kılıksız
shabby
{s} hırpani, üstü başı eski püskü olan
shabby
shabbiness kılıksızlık
shabby
pejmurde
shabby
pejmurde bir halde
shabby
kötü
shabby
{s} hırpani
shabby
haksızca
English - English

Definition of shabbiest in English English dictionary

shabby
Torn or worn; poor; mean; ragged

They lived in a tiny apartment, with some old, shabby furniture.

shabby
{a} mean, paltry, despicable, ragged
Shabby
shabbed
shabby
Mean; paltry; despicable
shabby
Mean; paltry; despicable; as, shabby treatment
shabby
{s} ragged, worn; run-down, dilapidated; mean, base, despicable
shabby
Clothed with ragged, much worn, or soiled garments
shabby
mean and unworthy and despicable; "shabby treatment
shabby
disapproval If you describe someone's behaviour as shabby, you think they behave in an unfair or unacceptable way. It was hard to say why the man deserved such shabby treatment I knew it was shabby of me, but I couldn't help feeling slightly disappointed
shabby
Shabby things or places look old and in bad condition. His clothes were old and shabby He walked past her into a tiny, shabby room
shabby
A person who is shabby is wearing old, worn clothes. a shabby, tall man with dark eyes
shabby
mean and unworthy and despicable; "shabby treatment"
shabby
Torn or worn to rage; poor; mean; ragged
shabby
showing signs of wear and tear; "a ratty old overcoat"; "shabby furniture"; "an old house with dirty windows and tatty curtains"
shabby
cheapjack
shabbiest
Favorites