see someone as an opponent

listen to the pronunciation of see someone as an opponent
English - Turkish
rakip görmek
see someone as an opponent

  Hyphenation

  see some·one as an op·po·nent

  Turkish pronunciation

  si sʌmwʌn äz ın ıpōnınt

  Pronunciation

  /ˈsē ˈsəmˌwən ˈaz ən əˈpōnənt/ /ˈsiː ˈsʌmˌwʌn ˈæz ən əˈpoʊnənt/

  Word of the day

  dressage
Favorites