secretly acting together for a fraudulent or illegal purpose

listen to the pronunciation of secretly acting together for a fraudulent or illegal purpose
English - Turkish

Definition of secretly acting together for a fraudulent or illegal purpose in English Turkish dictionary

collusive
gizli anlaşma
collusive
(sıfat) gizli anlaşma ile ilgili
collusive
{s} gizli anlaşma ile ilgili
collusive
aldatmaya yönelik
collusive
işbirliğine dayalı
English - English
collusive
secretly acting together for a fraudulent or illegal purpose

  Hyphenation

  se·cret·ly act·ing to·geth·er for a frau·du·lent or il·le·gal pur·pose

  Turkish pronunciation

  sikrîtli äktîng tıgedhır fôr ı frôcılınt ır îligıl pırpıs

  Pronunciation

  /ˈsēkrətlē ˈaktəɴɢ təˈgeᴛʜər ˈfôr ə ˈfrôʤələnt ər əˈlēgəl ˈpərpəs/ /ˈsiːkrɪtliː ˈæktɪŋ təˈɡɛðɜr ˈfɔːr ə ˈfrɔːʤələnt ɜr ɪˈliːɡəl ˈpɜrpəs/
Favorites