scornful, disdainful

listen to the pronunciation of scornful, disdainful
English - Turkish
Kibirli küçümseyen
contemptuous
{s} hor gören
contemptuous
küçük gören
contemptuous
küçümseyici

Tom küçümseyici bir gülüşle cevap verdi. - Tom answered with a contemptuous laugh.

contemptuous
kibirli
contemptuous
{s} ağır
contemptuous
{s} aşağılayıcı
contemptuous
{s} küçültücü
contemptuous
hakir gören
English - English
{s} contemptuous
scornful, disdainful
Favorites