sahneye koymak

listen to the pronunciation of sahneye koymak