sacralizes

listen to the pronunciation of sacralizes
English - English
third-person singular of
sacralizes
Favorites