süreç

listen to the pronunciation of süreç
Turkish - English
process

How much do you know about the process? - Süreç hakkında ne kadar biliyorsun?

History is an ever-ongoing process. - Tarih, her daim devam eden bir süreçtir.

duration
(Politika, Siyaset) procedure
process, progression, march, development
(Fizik) phase
(İnşaat) mechanism
(Hukuk) procedure, process
continuum
course

Several processes for making soap have been invented over the course of history. - Sabun yapmak için çeşitli süreçler tarih boyunca icat edildi.

(Askeri) period
the process
time course

time course of growth.

due process
süreç benzetimi
(Bilgisayar,Teknik) process simulation
süreç bilgisayarı
(Bilgisayar) process computer
süreç denetim aygıtları
(Bilgisayar,Teknik) process control equipment
süreç düşünme
process thinking
süreç geliştirme
process development
süreç içinde
(Ticaret) in process
süreç modelleme
(Ticaret) process modelling
süreç optimizasyonu
(Ticaret) process optimization
süreç yönelimli
(Dilbilim) process oriented
süreç şeması
process chart
süreç yönetimi
Process management
süreç başlangıcı
(Ticaret) process instance
süreç betimi
process mapping
süreç denetici
process controller
süreç denetim bilgisayarı
(Bilgisayar,Teknik) process control computer
süreç denetim sistemi
(Bilgisayar) process control system
süreç destekçisi
(Ticaret) process enabler
süreç durumu
process state
süreç inceleme ekibi
(Ticaret) process review team
süreç içi veritabanı
(Eğitim) online databases
süreç içinde ikna modeli
(Pisikoloji, Ruhbilim) process model of persuasion
süreç içine girmek
enter in the process of
süreç kurma
process construction
süreç kıyaslaması
(Ticaret) process benchmarking
süreç odaklı yazma
(Dilbilim) process writing
süreç ortağı
(Ticaret) process partner
süreç standardı
(Ticaret) process standard
süreç tamponu
process buffer
süreç yönetim ekibi
(Ticaret) process management team
süreç önlemleri
(Ticaret) process measures
adyabatik süreç
(Çevre,Meteoroloji) adiabatic process
alt süreç
(Bilgisayar) child process
alt süreç
subprocess
alçak geçen süreç
(Bilgisayar,Teknik) low pass process
alçak geçen süreç
(Bilgisayar) lowpass process
bilişsel süreç
cognitive process
birincil süreç
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary process
dönemli süreç
(Bilgisayar,Teknik) periodic process
dönemsel süreç
(Bilgisayar) periodic process
dürümsel süreç
iterative process
hukuki süreç
judicial process
ikincil süreç
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary process
jeolojik süreç
(Coğrafya) geologic process
kritik süreç
(Tıp) critical process
rasgele süreç
random process
rastgele süreç
(Bilgisayar) random process
siyasal süreç
political process
sosyal süreç
social process
stokastik süreç
(Ticaret) stochastic process
tarihsel süreç
historical process
tersinir süreç
(Fizik,Teknik) reversible process
türdeş süreç
homogeneous process
yarı kesikli süreç
(Gıda) semi batch process
yasal süreç
legal process
yüksek geçen süreç
(Bilgisayar,Teknik) high pass process
yüksek geçen süreç
(Bilgisayar) highpass process
zihinsel süreç
(Pisikoloji, Ruhbilim) mental process
çocuk süreç
(Bilgisayar) child process
özbağlanımlı süreç
autoregressive process
özbağlanımsal süreç
(Bilgisayar) autoregressive process
süreçler
processes

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

Several processes for making soap have been invented over the course of history. - Sabun yapmak için çeşitli süreçler tarih boyunca icat edildi.

akımsız süreç
off period
aralıklı süreç
(Ticaret) intermittent process
ardışık süreç
(Ticaret) sequential process
bant geçen süreç
(Bilgisayar) bandpass process
bant-geçen süreç
(Bilgisayar) band-pass process
beslemeli kesikli süreç
(Gıda) fed batch process
beslemeli kesikli süreç
(Gıda) fed-batch process
birincil süreç düşünme
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary process thinking
bulanık süreç
fuzzy process
devri süreç
(Coğrafya) circular process
doğal süreç
natural period
doğrusal süreç
(İstatistik) linear process
durağan süreç
jog along
dört yıllık bir süreç
quadrennium
hidrotermal süreç
(Coğrafya) hydrothermal process
iktisadi süreç
(Ticaret) economic process
istatistik süreç kontrolü
(Ticaret) statistical process control
karşıt süreç teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) opponent process theory
kaynağı olan süreç
(Ticaret) sourced process
kendiliğinden süreç
(Kimya) spontaneous process
mevcut süreç
current process
nevrotik süreç
(Pisikoloji, Ruhbilim) neurotic process
on yıllık süreç
decennium
otomatik süreç
(Ticaret) automatic process
psikojen süreç
(Pisikoloji, Ruhbilim) psychogenic processus
sembolik süreç
(Pisikoloji, Ruhbilim) symbolic process
sistematik süreç
(Ticaret) systematic process
sonuç-süreç
(Dilbilim) product-process
temel süreç
(Ticaret) core process
yargısal işlev ve süreç
(Politika, Siyaset) judicial function and process
yönlendirici süreç
directing process
çekirdek süreç nesnesi
kernel process object
öntanımlı süreç
predefined process
özel süreç eğitimi
process-specific training
ısıl süreç
thermo process
Turkish - Turkish
time course
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses: "Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır."- A. İlhan
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
prose
proses
vetire
süreç
Favorites