run into a difficulty

listen to the pronunciation of run into a difficulty
English - Turkish
zorlukla karşılaşmak
run into difficulty
zorda kalmak
run into a difficulty

  Hyphenation

  run in·to a dif·fi·cul·ty

  Turkish pronunciation

  rʌn întı ı dîfıkılti

  Pronunciation

  /ˈrən əntə ə ˈdəfəkəltē/ /ˈrʌn ɪntə ə ˈdɪfəkəltiː/

  Word of the day

  canard
Favorites