return to a previous scene following a reaction shot or other cutaway

listen to the pronunciation of return to a previous scene following a reaction shot or other cutaway
English - Turkish

Definition of return to a previous scene following a reaction shot or other cutaway in English Turkish dictionary

cutback
buda
cutback
kesinti

Bütçe kesintileri yüzünden işten çıkarıldım. - I was laid off from my job due to budget cutbacks.

Onun işi bütçe kesintileri yüzünden tasfiye edildi. - Her job was eliminated due to budget cutbacks.

cutback
{i} hikâyede geriye dönüş
cutback
indirim
cutback
{i} eksiltme
cutback
akici bitüm
cutback
{i} sin. geriye dönüş
cutback
{i} kesme
cutback
{i} düşüş
cutback
katbek
cutback
(Askeri) KATBEK: Kaldırım inşasında, tabii asfaltı başka bir hale sokmak için kullanılan eriyik
cutback
{i} azaltma
English - English
cutback
return to a previous scene following a reaction shot or other cutaway

  Hyphenation

  re·turn to a pre·vi·ous scene fol·low·ing a re·ac·tion shot or oth·er cut·a·way

  Turkish pronunciation

  ritırn tı ı priviıs sin fälōîng ı riäkşın şät ır ʌdhır kʌtıwey

  Pronunciation

  /rēˈtərn tə ə ˈprēvēəs ˈsēn ˈfälōəɴɢ ə rēˈaksʜən ˈsʜät ər ˈəᴛʜər ˈkətəwā/ /riːˈtɜrn tə ə ˈpriːviːəs ˈsiːn ˈfɑːloʊɪŋ ə riːˈækʃən ˈʃɑːt ɜr ˈʌðɜr ˈkʌtəweɪ/

  Word of the day

  schmendrik
Favorites