restless; disturbed by pain, anxiety, or the like; disquieted; perturbed

listen to the pronunciation of restless; disturbed by pain, anxiety, or the like; disquieted; perturbed
English - Turkish

Definition of restless; disturbed by pain, anxiety, or the like; disquieted; perturbed in English Turkish dictionary

uneasy
{s} huzursuz

Çocuklar eve gelmediği zaman huzursuz hissetti. - She felt uneasy when the children did not come home.

Ben bütün gece üşüdüm ve huzursuz hissettim. - I felt cold and uneasy all night.

uneasy
tedirgin

Onun mektuplarını gördüğünde kendini biraz tedirgin hissetti. - When he saw her letter, he felt somewhat uneasy.

Tom hakkında biraz tedirgin hissediyorum. - I feel a little uneasy about Tom.

uneasy
rahatsız

Tom Mary ile o konu hakkında konuşurken rahatsızlık hissetti. - Tom felt uneasy talking to Mary about that matter.

Seni ne rahatsız ediyor? - What's making you uneasy?

uneasy
{s} tedirgin; huzursuz; endişeli, kaygılı
uneasy
endişelendirici
uneasy
vesveseli
uneasy
kaygılandırıcı
uneasy
endişeli
uneasy
uneasilyrahatsızmış gibi
uneasy
(sıfat) huzursuz, rahatsız, endişeli, tedirgin, rahatsız edici, endişe verici, sıkıntılı, zor, tutuk
uneasy
{s} rahatsız eden
uneasy
{s} tutuk
uneasy
{s} zor
uneasy
kuşku
uneasy
{s} sıkıntılı
uneasy
endişe eden
uneasy
{s} endişe verici

Endişe verici bir sessizlik vardı. - There was an uneasy silence.

English - English
uneasy
restless; disturbed by pain, anxiety, or the like; disquieted; perturbed
Favorites