represent in the form of an animal

listen to the pronunciation of represent in the form of an animal
English - Turkish
bir hayvan şeklinde temsil
English - English
Animalize
represent in the form of an animal

  Hyphenation

  rep·re·sent in the form of an a·ni·mal

  Turkish pronunciation

  reprızent în dhi fôrm ıv ın änımıl

  Pronunciation

  /ˌreprəˈzent ən ᴛʜē ˈfôrm əv ən ˈanəməl/ /ˌrɛprəˈzɛnt ɪn ðiː ˈfɔːrm əv ən ˈænəməl/

  Word of the day

  oblivious
Favorites