refusal by union members and supporters to buy a product or service

listen to the pronunciation of refusal by union members and supporters to buy a product or service
English - Turkish

Definition of refusal by union members and supporters to buy a product or service in English Turkish dictionary

boycott
{f} boykot et

Sen o ülkenin ürünlerini boykot ettin. - You boycotted merchandise from that country.

Seni boykot etmiyorum. - I'm not boycotting you.

boycott
boykot etmek

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
{i} boykot

Boykot bir yıldan biraz fazla sürdü. - The boycott lasted a little more than a year.

Onlar o ürünü boykot edecekler. - They will boycott that product.

boycott
{i} direniş
boycott
{f} boykot yapmak; boykot etmek
boycott
boykot,v.boykot et: n.boykot
boycott
(fiil) boykot etmek
English - English
boycott
refusal by union members and supporters to buy a product or service

  Hyphenation

  re·fus·al by un·ion members and supporters to buy a prod·uct or ser·vice

  Turkish pronunciation

  rıfyuzıl bay yunyın membırz ınd sıpôrtırz tı bay ı prädıkt ır sırvıs

  Pronunciation

  /rəˈfyo͞ozəl ˈbī ˈyo͞onyən ˈmembərz ənd səˈpôrtərz tə ˈbī ə ˈprädəkt ər ˈsərvəs/ /rəˈfjuːzəl ˈbaɪ ˈjuːnjən ˈmɛmbɜrz ənd səˈpɔːrtɜrz tə ˈbaɪ ə ˈprɑːdəkt ɜr ˈsɜrvəs/

  Word of the day

  lalochezia
Favorites