receive one's deserts

listen to the pronunciation of receive one's deserts
English - Turkish
(deyim) cezasını bulmak
(deyim) cezasını çekmek
(deyim) layığını bulmak
receive one's deserts

  Hyphenation

  re·ceive one's deserts

  Turkish pronunciation

  risiv wʌnz dîzırts

  Pronunciation

  /rēˈsēv ˈwənz dəˈzərts/ /riːˈsiːv ˈwʌnz dɪˈzɜrts/

  Word of the day

  jimjams
Favorites