premarital agreement

listen to the pronunciation of premarital agreement
English - Turkish
evlilik öncesi kontrat
evlilik öncesi anlaşması
(Kanun) evlilik öncesi anlaşma
premarital agreement

  Hyphenation

  pre·ma·ri·tal A·gree·ment

  Turkish pronunciation

  primerıtıl ıgrimınt

  Pronunciation

  /prēˈmerətəl əˈgrēmənt/ /priːˈmɛrətəl əˈɡriːmənt/

  Word of the day

  ornithology
Favorites