precious metal objects that were buried or concealed by an unknown owner

listen to the pronunciation of precious metal objects that were buried or concealed by an unknown owner
English - Turkish

Definition of precious metal objects that were buried or concealed by an unknown owner in English Turkish dictionary

treasure trove
sahipsiz hazine
treasure trove
sahipsiz hazine/define
treasure trove
sahibi bilinmeyen define
treasure trove
zengin kaynak
English - English
treasure trove
precious metal objects that were buried or concealed by an unknown owner

  Hyphenation

  pre·cious metal objects that were bur·ied or concealed by an un·known own·er

  Turkish pronunciation

  preşıs metıl ıbceks dhıt wır berid ır kınsild bay ın ınnōn ōnır

  Pronunciation

  /ˈpresʜəs ˈmetəl əbˈʤeks ᴛʜət wər ˈberēd ər kənˈsēld ˈbī ən ənˈnōn ˈōnər/ /ˈprɛʃəs ˈmɛtəl əbˈʤɛks ðət wɜr ˈbɛriːd ɜr kənˈsiːld ˈbaɪ ən ənˈnoʊn ˈoʊnɜr/
Favorites