power of acute observation and deduction; penetration; discernment; perception

listen to the pronunciation of power of acute observation and deduction; penetration; discernment; perception
English - Turkish

Definition of power of acute observation and deduction; penetration; discernment; perception in English Turkish dictionary

insight
{i} içyüzünü anlama
insight
{i} kavrama
insight
{i} sezme
insight
(Pisikoloji, Ruhbilim) içgörü
insight
iç görü

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

insight
{i} anlayış, bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
anlaşıyış
insight
kavrayış
insight
feraset
insight
nüfuzu nazar
insight
anlayış

Teosofi Tanrı ve ruhun doğasında mistik anlayışa dayalı bir inanç sistemidir. - Theosophy is a system of belief based on mystical insight into the nature of God and the soul.

Ben anlayışlarını takdir ediyorum. - I appreciate your insights.

insight
(Tıp) Nüfuzunazar, sezgi
insight
derinlemesine bakış
insight
{i} anlama

Anlama için teşekkürler. - Thanks for the insight.

English - English
insight
power of acute observation and deduction; penetration; discernment; perception

    Hyphenation

    po·wer of a·cute ob·ser·va·tion and deduction; penetration; discernment; per·cep·tion

    Pronunciation

Favorites