plural form of specification

listen to the pronunciation of plural form of specification
English - Turkish

Definition of plural form of specification in English Turkish dictionary

specifications
(Bilgisayar) belirtimler
specifications
belirtmeler
specifications
(İnşaat) şartnameler
specifications
ayrıntılar
specifications
şartlar
specifications
şartname
specifications
(Askeri) SUÇ UNSURLARI: Bir askeri mahkemenin iddianamesinde, işlenen suçu bütün ayrıntılarıyla belirten kısım
specifications
i., çoğ. (teknik şartnamedeki) maddeler/ayrıntılar
English - English
specifications
plural of specification
specifications
plural form of specification

  Hyphenation

  plu·ral form of spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  plûrıl fôrm ıv spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  haboob
Favorites