plural form of indecent liberty

listen to the pronunciation of plural form of indecent liberty
English - English
indecent liberties
plural form of indecent liberty

  Hyphenation

  plu·ral form of in·de·cent Li·ber·ty

  Turkish pronunciation

  plûrıl fôrm ıv îndisınt lîbırti

  Pronunciation

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ənˈdēsənt ˈləbərtē/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ɪnˈdiːsənt ˈlɪbɜrtiː/

  Word of the day

  lissotrichous
Favorites