plan identification number

listen to the pronunciation of plan identification number
English - Turkish
(Askeri) plan tanımlama numarası
plan identification number

  Hyphenation

  plan i·den·ti·fi·ca·tion num·ber

  Turkish pronunciation

  plän aydentıfıkeyşın nʌmbır

  Pronunciation

  /ˈplan īˌdentəfəˈkāsʜən ˈnəmbər/ /ˈplæn aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən ˈnʌmbɜr/
Favorites