piyango biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek kullanılan basılı parça

listen to the pronunciation of piyango biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek kullanılan basılı parça
Turkish - Turkish
kupon
piyango biçiminde düzenlenmiş çekilişlerde kesilerek kullanılan basılı parça

    Hyphenation

    pi·yan·go bi·çi·min·de dü·zen·len·miş çe·ki·liş·ler·de ke·si·le·rek kul·la·nı·lan ba·sı·lı par·ça

    Word of the day

    svelte
Favorites