pertaining to or affecting the skin

listen to the pronunciation of pertaining to or affecting the skin
English - English
dermal
cutaneous
pertaining to or affecting the skin

  Hyphenation

  pertaining to or af·fect·ing the skin

  Turkish pronunciation

  pırteynîng tı ır ıfektîng dhi skîn

  Pronunciation

  /pərˈtānəɴɢ tə ər əˈfektəɴɢ ᴛʜē ˈskən/ /pɜrˈteɪnɪŋ tə ɜr əˈfɛktɪŋ ðiː ˈskɪn/

  Word of the day

  schlep
Favorites