persistent petty and unjustified criticism

listen to the pronunciation of persistent petty and unjustified criticism
English - Turkish
English - English
faultfinding
carping
persistent petty and unjustified criticism

  Hyphenation

  per·sist·ent Pet·ty and un·jus·ti·fied cri·ti·cism

  Turkish pronunciation

  pırsîstınt peti ınd ıncʌstıfayd krîtîsîzım

  Pronunciation

  /pərˈsəstənt ˈpetē ənd ənˈʤəstəˌfīd ˈkrətəˌsəzəm/ /pɜrˈsɪstənt ˈpɛtiː ənd ənˈʤʌstəˌfaɪd ˈkrɪtɪˌsɪzəm/

  Word of the day

  katabasis
Favorites