peşpeşe yapmak, bir kimseyi bir şeyin fazlasına eriştirmek veya uğratmak

listen to the pronunciation of peşpeşe yapmak, bir kimseyi bir şeyin fazlasına eriştirmek veya uğratmak
Turkish - Turkish
boğmak
peşpeşe yapmak, bir kimseyi bir şeyin fazlasına eriştirmek veya uğratmak

    Hyphenation

    peş·pe·şe yap·mak, bir kim·se·yi bir şe·yin faz·la·sı·na e·riş·tir·mek ve·ya uğ·rat·mak

    Word of the day

    spall
Favorites