pat oneself on the back

listen to the pronunciation of pat oneself on the back
English - English
give oneself credit, be pleased with oneself
pat oneself on the back

  Hyphenation

  Pat one·self on the back

  Turkish pronunciation

  pät wʌnself ôn dhi bäk

  Pronunciation

  /ˈpat ˌwənˈself ˈôn ᴛʜē ˈbak/ /ˈpæt ˌwʌnˈsɛlf ˈɔːn ðiː ˈbæk/

  Word of the day

  vis major
Favorites